Novosti


Nema Nema

Zaključena saradnja sa unijom poslodavaca Crne Gore

Nema

Dogovorene aktiovnosti u oblasti obrazovanja i edukacije odraslih

Nema

Potpisan Memorandum o strateškoj saradnji sa Fakultetom za Državne i Evropske studije

Nema

Potpisan sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji sa Centrom za analizu rizika i upravljanje krizama

Nema

Potpisan sporazum o akademskoj saradnji sa Institutom za strateško upravljanje rizicima

Nema

Potpisan sporazum o akademskoj saradnji sa Resilience Advisors Network

Nema

Potpisan sporazum o akademskoj saradnji sa ISRATEAM

Nema Nema Nema

U Podgorici održana radionica na temu: "Zaštita kritične nacionalne infrastrukture: Kišobran u cunamiju" - Predavač David Rubens

Nema Nema Nema

U Porto Novom održana radionica na temu: Upravljanje rizicima i izrada planova zaštite kritične infrastrukture - Predavači: Prof. dr Zoran Keković i dr David Rubens

Potpisan Memorandum o strateškoj saradnji sa ISO MONT-om

<