Programi

Nema slike
Kordinator/Koordinatorka za zaštitu kritične infrastrukture

Kritična infrastruktura je pojam koji obuhvata sisteme, mreže, objekte, odnosno njihove djelove koji se nalaze na teritoriji Crne Gore, čiji prekid funkcionisanja, odnosno prekid isporuka roba ili usluga preko tih sistema, mreža, objekata, odnosno njihovih djelova može imati ozbiljne posljedice po nacionalnu bezbjednost, zdravlje i život ljudi, imovinu, životnu sredinu, bezbjednost građana, ekonomsku stabilnost, odnosno vršenje djelatnosti od javnog interesa.Nema slike
Program obrazovanja za osposobljavanje za zanimanje Zaštitar/ ka lica i imovine

Program obrazovanja se bazira na standardu zanimanja Zaštitar/ ka lica i imovine usvojenog na XV sjednici Savjeta za stručno obrazovanje , dana 10.05.2010.godine. Program je u saglasnosti sa Zakonom o zaštiti lica i imovine, Zakonikom o krivičnom postupku, Zakonom o javnim okupljanjima, Zakonom o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim manifestacijama, Zakonom o oružju i drugim zakonima i propisima koji uređuju nadležnost zaštite lica i imovine.Nema slike
Program obrazovanja za osposobljavanje za sticanje stručne kvalifikacije Tjelohranitelj/ka

Program obrazovanja se bazira na standardu zanimanja Tjelohranitelj/ka, koji je usvojen na XVIII sjednici Savjeta za kvalifikacije i standardu kvalifikacije Tjelohranitelj/ka, koji je usvojen na XIX sjednici Savjeta za kvalifikacije 27.04.2015. godine.Nema slike
Program obrazovanja za osposobljavanje za zanimanje Pazitelj/ka djece

Program obrazovanja se bazira na Standardu zanimanja Pazitelj/Paziteljka djece koji je usvojen na XV sjednici Savjeta za kvalifikacije 17. 07. 2014. godine i Standardu kvalifikacije koji je usvojen na X sjednici Savjeta za kvalifikacije 20. 12. 2016. godine.Nema slike
Osnove računarske pismenosti

Program "OSNOVE RAČUNARSKE PISMENOSTI", je krajem juna 2006. godine, na inicijativu Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, Savjet za obrazovanje odraslih verifikovao kao javno važeći program informatičkog opismenjavanja odraslih u Republici Crnoj Gori.

LicenceProgrami u pripremi  1. Organizovani kriminal

  2. Krvni i seksualni delikti

  3. Zaštita ranjivih grupa

  4. Forenzika

<