Opis programa

Program obrazovanja za osposobljavanje za zanimanje Pazitelj/ka djece

Opšti ishod: Osposobljavanje polaznika/ca za obavljanje poslova Pazitelja/Paziteljke djece.

- Planira i organizuje rad sa djecom u domaćinstvu korisnika
- Pravi dnevni i mjesečni plan rada i obaveza u saradnji sa roditeljima
- Sarađuje sa agencijama za pružanje usluga za brigu o djeci
- Brine o higijeni, ishrani, sigurnosti, bezbjednosti i pravilnom razvoju djece uzrasta do 12 godina
- Brine o higijeni ishrani, sigurnosti, bezbjednosti i pravilnom razvoju djece sa smetnjama i teškoćama u razvoju
- Održava higijenu suđa, kuhinje i prostora
- Pravilno servira i štiti namirnice od glodara, insekata, infektivnih agensa i otrova
- Pruža prvu pomoć djetetu u slučaju povreda (posjekotina, krvarenja, ubodnih rana, gušenja, ujeda insekata i sl.
- Zna osnove preduzetništva
- Poznaje rad na računaru
- Obavlja administrativne poslove iz domena svoga rada
- Radi, u skladu sa propisima i standardima u struci
- Vodi računa o pravilnoj upotrebi i ispravnosti opreme, uređaja, inventara i pomagala
- Čuva materijalna dobra korisnika
- Komunicira sa djecom i roditeljima
- Izvodi aktivnosti tako da ne ugrožava bezbjednost djece i ličnu sigurnost
- Štiti užu i širu okolinu od negativnih uticajaTrajanje programa: 190 časova

Kreditna vrijednost programa: 12 kreditaalternative
alternative
<