Opis programa

Program obrazovanja za osposobljavanje za sticanje stručne kvalifikacije Tjelohranitelj/ka


Opšti ishod programa: Osposobljavanje polaznika/ca za obavljanje poslova Tjelohranitelja/ke.

Upoznavanje sa različitim načinima i metodama ugrožavanja štićenog lica i načinima reagovanja i odbrane.Osposobljavanje za procjenu bezbjednosne situacije i organizaciju plana fizičke zaštite štićenog lica.Osposobljavanje za fizičku zaštitu štićenog lica u raznim situacijama. Osposobljavanje za primjenu tehnika odbrane i drugih sredstava od različitih vrsta fizičkog napada.Osposobljavanje za korišćenje različitih sistema i uređaja za uspostavljanje i održavanje veza.Osposobljavanje za upotrebu sredstava i aparata za gašenje požara.Upoznavanje sa sredstvima i mjerama za zaštitu od požara, zaštite na radu i zaštite životne sredine.Osposobljavanje za primjenu različitih mjera i sredstava za sprečavanje posljedica u slučaju elementarnih nepogoda.Osposobljavanje za primjenu komunikacijskih vještina i uspješno rješavanje konfliktnih situacija.Upoznavanje sa ljudskim pravima i njihovom zaštitom prilikom obavljanja radnih zadataka. Osposobljavanje za pregled lica, predmeta i vozila.Osposobljavanje za zadržavanje lica.Upoznavanje sa tragovima, njihovim prepoznavanjem i zaštitom. Upoznavanje sa postupkom prilikom uočavanja sumnjivih predmeta i bezbjednosno interesantnih pojava i objekata.Osposobljavanje za ukazivanje prve pomoći u slučajevima prestanka rada vitalnih funkcija, povreda, krvarenja i rana. Upoznavanje sa različitim vrstama otrovnih gasova, psihoaktivnim supstancama i njihovim dejstvom.Razvijanje radnih navika u obavljanju poslova.Osposobljavanje za samostalni rad i rad u timu Pripremi, organizuje i vrši zaštitu štićenog lica prilikom njegovog boravka u objektima, pojavljivanja u javnost, prevoza i prilikom kretanja pješke u skladu za zakonskim ovlašćenjima. Primijeni sredstva fizičke prinude u slučaju napada na štićeno lice u skladu za zakonskim ovlašćenjima.Trajanje: 254 časa

Kreditna vrijednost programa: 15 kreditaalternative
alternative
<