Opis programa

Kordinator/Koordinatorka za zaštitu kritične infrastrukture


Ciljevi programa su:

Osposobljavanje polaznika za adekvatno sprovođenje mjera i radnji usmjerenih na zaštitu objekata kritične infrastrukture.


Po završetku programa obrazovanja, polaznik će biti sposoban da:

Analizira radni zadatak, planira i organizuje sopstveni rad u cilju obavljanja poslova koordinatora za zaštitu kritične infrastrukture. Vrši pripremu za realizaciju radnih zadataka i pripremu za obavljanje aktivnosti na radnom mjestu. Prati međunarodnu i državnu regulativu kojom se uređuje zaštita kritične infrastrukture i organizuje primjenu iste.Vrši izradu bezbjednosnog plana kritične infrastrukture, priprema podlogu za izradu bezbjednosnog plana kritične infrastrukture, prati primjenu plana i inicira/vrši njegovu reviziju. Sprovodi kontrolu i zaštitu kritične infrastrukture od različitih oblika prijetnji i rizika. Vrši posredovanje i koordinaciju između operatora kritične infrastrukture i nadležnih državnih organa. Izvrši pripremu i sprovođenje bezbjednosne obuke zaposlenih kod operatora kritične infrastrukture. Priprema i sprovodi obuku zaposlenih, savjetuje zaposlene kod operatora kritične infrastrukture u vezi zaštite kritične infrastrukture. Sprovodi mjere za zaštitu i spašavanje od elementarnih nepogoda i drugih nesreća. Sprovodi postupak pružanja prve pomoći licima u različitim situacijama. Izradi specifikaciju opreme i sredstava potrebnih za realizaciju radnih zadataka. Sastavi izvještaje i zapisnike u odgovarajućoj formi.Vrši osiguravanje kvaliteta rada, u skladu sa standardima. Organizuje ili vrši održavanje uređaja i opreme za rad. Obavlja komunikaciju sa nadređenima, saradnicima i nadležnim institucijama i službama. Sprovodi postupke i mjere za zaštitu životne sredine.alternative
alternative
<