O NAMA

Nešto o nama

PU CRNOGORSKI CENTAR ZA OBRAZOVANJE I EDUKACIJU ODRASLIH
Osnovne djelatnosti

  •  Priprema, organizovanje i sprovođenje obuka, kurseva, treninga i drugih oblika stručnog usavršavanja i edukacije odraslih
  •  Priprema, organizovanje i sprovođenje obuka iz oblasti implementacije ISO standarda i GDPR
  •  Pružanje ekspertskih i konsultantskih usluga iz različitih predmetnih oblasti
  •  Priprema, organizovanje i sprovođenje naučno-istraživačkih i stručnih projekata iz različitih predmetnih oblasti
  •  Saradnja sa svim relevantnim stejkholderima u Crnoj Gori, uključujući i druge relevantne institucije iz zemlje i inostranstva
  •  Drugo


<